نصب دریچه

 

نصب دریچه

تاسیسات مکانیکی

میانگین قیمت از200,000 تومان تا 300,000 تومان

کارشناسی این سرویس رایگان است.

 

اگر بعد از بازدید کار، مشتری سفارش را لغو کند، ملزم به پرداخت هزینه ایاب ذهاب 30 هزارتومانی است.

توضیحات

توضیحات سرویسراهنمای قیمت

دریچه هوای رفت فلزی

وظیفه ی دریچه هوای برگشت بازگرداندن هوای تهویه شده در فضا، به دستگاه تهویه مطبوع و از طرفی دیگر جذب هوای خانه به داخل است. از لحاظ ظاهری، دریچه های برگشت هوا به دو صورتِ دریچه های برگشت چهار گوش ( مربعی یا مستطیلی ) و دریچه های برگشت گِرد ساخته می شوند. از لحاظ کاربرد هم این دریچه های برگشت، به دو مدل سقفی و دیواری تقسیم می شوند. همچنین علاوه بر شکل ظاهری یا کاربرد دریچه های برگشتی عوامل دیگری مانند: محدودیت های معماری فضا، محل نصب، سرعت جریان هوا، سطح مفید دریچه نیز می تواند در انتخاب کردن و استفاده از هر دریچه موثر باشد.

دریچه هوای رفت فلزی آلومینیومی:

از جمله انواعِ مختلف دریچه هوا که در صنعت تهویه مطبوع کاربرد وسیعی دارد دریچه هوا آلومینیومی می باشد، که البته خودِ این نوع دریچه هوا نیز دارای کاربری های متنوعی می باشد.

دریچه هوا آلومینیومی دارای فریم و پرّه های عبور هوا و دمپر از جنس آلومینیوم می باشد.

از جمله دریچه های هوای آلومینیومی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

دریچه هوای رفت آلومینومی دیواری طرح جدید

دریچه هوا آلومینیومی دیواری طرح جدید دارای فریم سه سانتی در حاشیه دریچه و تیغه های عمودی در لایه جلویی و تیغه های افقی در لایه وسط و یک شبکه دمپر در لایه ی پشتی می باشد.

هوای عبوری از دریچه هوا آلومینیومی دیواری طرح جدید بوسیله تیغه های دمپر که در پشت آن تعبیه شده، تنظیم و یا مسدود می گردد.

این تیغه های دمپر بوسیله اهرمی که بر روی فریم دریچه هوا نصب شده باز یا مسدود می شود.

تیغه های عمودی و افقی دریچه هوا ی طرح جدید باعث می شود هوای خروجی از دریچه هوا در مسیرهای افقی(راست و چپ) و مسیرهای عمودی( بالا و پایین) قابل خروج می باشد.

سطح دریچه هوا آلومینیومی طرح جدید بصورت پشت و رو با رنگ کوره ای در رنگ های گوناگون متناسب با رنگ محیط از جمله سفید، کرم و … قابل پوشش و ارایه می باشد .

 

دریچه هوای رفت آلومینیومی خطی :

دریچه هوا خطی به سه صورت دریچه هوا ی خطیِ زاویه دار ، دریچه هوا ی خطی کله قندی و دریچه هوا ی خطی طرح اسلوت تقسیم می شود.

دریچه هوا ی خطی زاویه دار از تیغه های موازیِ زاویه دار با زاویهِ ۳۰ درجه از یک تا چهار مسیر را می تواند از هوای عبوری تغذیه کند.

دریچه هوا ی خطی ۳۰ درجه (یک یا چندطرفه) هوای کانال را در چند مسیر چپ یا راست، بالا یا پایین بطور مجزا یا همزمان، به سمت بیرون هدایت می کند.

دریچه هوا ی خطی کله قندی از یک سری تیغه های T شکل تشکیل شده که این تیغه های موازی هوای داخل کانال را با زاویه صفردرجه و بدونِ زاویه به محیط وارد می کند.

دریچه هوای خطی طرح اسلوت نیز از تیغه های ضخیمِ Tشکل که از نظر مقیاس از تیغه های خطی کله قندی بزرگتر هستند تشکیل شده و با توجه به بزرگیِ تیغه های دریچه خطی طرح اسلوت نسبت به دریچه خطی کله قندی، لذا فاصله ی بین تیغه ها بیشتر و امکانِ خروج هوا از هر لایه هوایی بیشتر می شود.

دریچه هوا ی خطی در انواعِ مختلفِ خود می تواند بصورت با دمپر یا بدونِ دمپر ساخته شود.

سطح بیرونی و داخلیِ دریچه هوا ی خطی با رنگ کوره ای در رنگ های گوناگون پوشش داده می شود.

 

دریچه هوا ی سقفی آلومینیومی

دریچه هوا ی سقفی آلومینیومی ، هوای انشعاب کانال را با چهار مدل از سقفِ محیط به فضا منتشر می کند. این مسیرهای چهارگانه بنا به تناسب و نیازِ محل های مورد نظر در هر محیط قابلِ تعیین می باشند، مثلا اگر قرارباشد دریچه هوای سقفی در آکسِ طول و عرضِ فضای محیط نصب گردد الزاما نیاز به دریچه هوا ی سقفی چهارطرفه می باشد و درصورتیکه بطور مثال دهانه انشعاب هوا در یک گوشه از فضای محیط باشد که یک طول و یک عرض خودبخود از نیاز به هوا بی نیاز باشند در این وضعیت به دریچه هوا ی سقفی دوطرفه نیاز می باشد و اگر یک بُعد از دهانه انشعاب به یک مقطع از طول یا عرضِ فضا نزدیک باشد آن یک بُعد، از نیاز به هوارسانی مبرا می باشد و در این وضع دریچه هوا ی سقفی را از نوعِ سه طرفه سفارش می دهند.

دریچه هوا ی آلومینیومی سقفی هم برای سیستمِ دمنده(هوای رفت) و هم برای سیستم مکش(برگشت هوا) کاربرد دارد.

دریچه هوا ی سقفی هم بصورت “با دمپر” و هم بصورت “بدون دمپر” تولید و عرضه می گردد.

برای پوشش دریچه هوا ی سقفی از رنگ کوره ای استاتیک استفاده می گردد.

دریچه هوا ی سقفی هم بصورتِ مستقیم به سقفِ اصلی نصب می شود و هم بصورت تایلی در حفره ی سه پری های سقف کاذب تعبیه می گردد.

از مهمترین مزایای دریچه هوا ی سقفیِ یک یا چندطرفه ، ریزشِ هوا بصورت غیرِعمود به محیط می باشد که این موضوع به خودیِ خود باعث می شود در محیط هایی که ارتفاعِ زیادی ندارند از پاششِ هوای عمود به یک نقطه جلوگیری و هوای مورد نیاز بصورتِ تعدیل شده در محیط منتشر گردد.

 

دریچه هوا ی آلومینیومی مشبک

دریچه هوای مشبک دارای ساختاری شبکه ای و در اصطلاح لانه زنبوری دارد و به همین علت نام این نوع دریچه هوا را گاهی دریچه هوا ی مشبک نیز می نامند.زاویه ی شبکه های دریچه هوا مشبک عموماً بصورت صفردرجه و بصورت “روبرو زن” مورد مصرف قرار می گیرد، اما قابل ذکر است در صورت نیاز به تقسیم و تعدیلِ هوا در دو ،سه یا چهار مسیر باشد، می توان شبکه های این نوع دریچه هوا را بر اساس نیاز به همان صورت که نیاز باشد تعبیه نمود.

دریچه هوا ی مشبک را می شود هم بر روی دیوار و هم روی سقف و حتی بصورت تایلی در سقف کاذب تعبیه نمود.

دریچه هوا ی مشبک برای مواردی مثل سیستم رفتِ هوا(دمندگی) یا سیستمِ برگشتِ هوا(مکندگی) موردِ مصرف دارد.

درصورتیکه دریچه هوا ی مشبک برای سیستمِ رفتِ هوا(دمش) بکار رود می توان از دمپر برای کنترل یا انسدادِ مسیر هوا از دمپر استفاده نمود و در صورتیکه دریچه هوا برای سیستم برگشتِ هوا مورد مصرف قرار گیرد، عموماً نیازی به تعبیه ی دمپر بر روی دریچه هوا نمی باشد.

برای پوشش سطح دریچه هوا ی مشبک از رنگ کوره ای استفاده می گردد. فریم دریچه هوای مشبک بطورِ عرفی بصورت سه سانتی می باشد اما درصورت لزوم و نیاز می توان از فریمِ پنج سانتی(فریمِ پهن) نیز استفاده نمود.

دریچه هوا ی آلومینیومی قوس دار

با توجه به نوع معماری و طراحیِ داخلیِ محیط ، گاهی اوقات نیاز به انواعِ دریچه های قوس دار و دکوراتیو امری ضروری می نماید. دریچه هوا ی قوس دار عموماً در طولِ خود بصورت قوسی طراحی می شوند ،اما درصورت نیاز دریچه هوا را بصورت عرضی نیز بصورت قوس دار می توان تولید نمود.همانطور که گفته شد بیشترین کاربردِ این نوع دریچه هوا برای ایجاد تناسب در نمایِ داخلی و زیباییِ مضاعف می باشد.

در صورتیکه میزانِ اِیر یا قوسِ دریچه هوا در طول یا عرضِ دریچه، بیش از حدِ متعارق نباشد می توان آنرا بصورتِ بادمپر نیز تولید نمود اما اگر کمانِ قوس بیش از حد باشد امکانِ ایجادِ شبکه های دمپر در پشتِ دریچه هوا ی قوس دار به حداقل می رسد.

دریچه هوا آلومینیومی گرد

یکی دیگر از موارد و انواع دریچه هوا ی آلومینیومی، دریچه هوا ی گرد می باشد. دریچه هوا ی گرد نیز به خودیِ خود دارای زیرشاخه های متعدد و متنوع می باشد.

دریچه هوا ی گردِ بلندگویی یا دریچه هوا ی گردِ تخت از قدیمی ترین و متعارف ترین انواع دریچه هوا ی گرد می باشد. ساختار لایه ای و موازیِ گردِ این نوع دریچه علتِ نامگذاریِ این دریچه بعنوانِ “دریچه هوا ی گردِ بلندگویی” شده است.بیشترین کاربردِ این دریچه هوا، در فضاهایی با ارتفاعِ محدود و یا محل هایی که نیاز به نزولِ هوا بصورت مستقیم نمی باشد هست. دریچه هوا ی گردِ بلندگویی در قطرهای استاندارد ( ۷.۵-۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰- ۳۵- ۴۰- ۴۵- ۵۰- ۵۵ و ۶۰ سانتیمتر) از سوی این شرکت تولید و به بازار عرضه می گردد.از دریچه هوا ی گرد بلندگویی هم برای سیستم های رفتِ هوا و هم برای سیستم های برگشتِ هوا می توان استفاده نمود. دریچه هوا ی گردِ بلندگویی را هم بصورتِ “با دمپر” و هم بصورتِ ” بی دمپر” استفاده کرد.

سطحِ رویی و داخلیِ دریچه هوا ی گردِ بلندگویی با رنگ کوره ای پوشش داده می شود.

انواع دریچه های هوای رفت

دریچه ی خورشیدی (دریچه گردابی)

کاربرد دریچه خورشیدی در اتاق های تمیز (Clean Room) است که فاقد ذرات معلق در هوا می باشد و همچنین نیاز به توزیع هوا با دبی بالا است. دریچه خورشیدی اغلب از جنس آلومینیوم یا استنلس استیل بوده و بدون دمپر پشت دریچه ای و با فیلتر باکس یا پلنیوم پشت دریچه ای با عمقی بیشتر از پلنیوم باکس های دریچه های معمولی و در انواع مختلف رنگ های پودری الکترو استاتیک (در نوع آلومینیومی) سفارش گذاری و تولید می گردد.

دریچه سقفی گرد تخت آلومینیومی

دریچه سقفی گرد تخت آلومینیومی یک پخش کننده سقفی جهت استفاده در هوای رفت سیستم های گرمایشی و سرمایشی است. الگوی پخش هوای این نوع دریچه بصورت 360 درجه بوده و جهت سقف هایی تا ارتفاع 4 متر مناسب می باشد.

دریچه سقفی گرد برجسته آلومینیومی

دریچه سقفی گرد برجسته آلومینیومی یک پخش کننده سقفی جهت استفاده در هوای رفت سیستم های گرمایشی و سرمایشی است. الگوی پخش هوای این نوع دریچه بصورت 360 درجه بوده و جهت سقف هایی تا ارتفاع 4 متر مناسب می باشد.

دریچه دیواری رفت دو طرفه پره ایرفویل آلومینیومی (دریچه کولری)

دریچه دیواری رفت دوطرفه پره ایرفویل آلومینیومی عموما برای هوای رفت کولرهای آبی و ایرواشرها مورد استفاده قرار می گیرد و در اغلب موارد همراه با دمپرهای پشت دریچه ای موازی و پشت دریچه ای متقابل سفارش گذاری می شود.

دریچه هوای رفت اتاق عمل

همانگونه که از عنوان “دریچه هوای رفت اتاق عمل” مشخص است کاربرد این دریچه در اتاق عمل و جهت هوای رفت می باشد. الگوی پخش این دریچه بصورت ریزشی از سقف و بصورت آرام می باشد.

دریچه تایل آرمسترانگ

دریچه های مختص به سقف های آرمسترانگ همانند تایل های آرمسترانگ قابلیت جابجایی بر روی سازه سقف کاذب را داشته و در صورت تغییر دکوراسیون محل مورد استفاده و در صورت اتصال دریچه به کانال توسط کانال های فلکسی بل می توان چیدمان دریچه های سقف را متناسب با دکوراسیون جدید تغییر داد.

دریچه سقفی چهارگوش کلاف دورباز آلومینیومی

دریچه سقفی چهارگوش کلاف دورباز آلومینیومی یک دریچه از نوع سقفی و قابل استفاده در سقف تا ارتفاع 4 متر می باشد. این دریچه سقفی جهت هدایت هوا از یک تا چهار سمت در سیستم هوای رفت مورد استفاده قرار می گیرد.

دریچه سقفی چهارگوش کلاف پهن آلومینیومی

دریچه سقفی چهارگوش کلاف پهن آلومینیومی یک دریچه از نوع سقفی و قابل استفاده در سقف تا ارتفاع 4 متر می باشد. این دریچه سقفی جهت هدایت هوا از یک تا چهار سمت با زاویه دهش هوا 180 درجه (معمولی) ویا 90 درجه (کنجی) در سیستم هوای رفت مورد استفاده قرار می گیرد.

دریچه خطی اسلوت

دریچه های خطی اسلوت به واسطه قابلیت استفاده در طول زیاد ظرفیت قابل توجهی در حجم هوادهی و یکنواختی توزیع هوا در محیط تحت تهویه را دارند. محل نصب این دریچه بر روی سقف یا پیشانی دیوار می باشد. به دلیل شکل و ظاهر دکوراتیو و قابلیت اجرا بصورت شکل های مختلف هندسی هماهنگ با محیط، این دریچه مورد استقبال زیاد از سوی مهندسین معمار قرارگرفته است.

دریچه خطی ۳۰ درجه :

دریچه خطی 30 درجه در دو نوع یکطرفه و دوطرفه تولید می گردد که نوع یکطرفه آن جهت کاربرد در قسمت پیشانی دیوار و یا سقف کنار دیوار جانبی و نوع دو طرفه آن در سقف دور از دیوارهای جانبی مورد استفاده قرار می گیرند.

دریچه خطی ۱۵ درجه :

دریچه خطی 15 درجه در سه نوع یکطرفه، دو طرفه و تمام کله قندی تولید می گردد دریچه های خطی 15 درجه یکطرفه عموما مربوط به توزیع هوای رفت در قسمت پیشانی دیوار و در ارتفاع نه چندان بلند (زیر 3 متر) و یا قسمت هایی از پیشانی دیوار که بصورت مخفی در سازه سقف قرار گرفته اند استفاده می شود.

دریچه خطی ۰ درجه :

دریچه خطی 0 درجه به دریچه هایی با زاویه پره صفر درجه و بصورت تیغه های باریک اطلاق می شود. این نوع دریچه هم جهت هوای رفت و هم جهت هوای برگشت مورد استفاده قرار می گیرند. محل نصب این دریچه در داخل دیوار و پیشانی سقف کاذب و یا در سقف می باشد.

لیست قیمت خدماتنصب دریچه

شرح خدمات قیمت واحد(تومان)
گچ و خاک (زیر) – هر مترمربع 12,000
گچ و خاک (رویه)- هر مترمربع 27,000
گچ رویه – هر مترمربع 12,000
ابزار سقف- هر متر طول 28,000
قاب سقف- هر متر طول 26,000
سفیدکاری- هر مترمربع 20,000
گچ کاری روی رابیتیس ساده- هر مترمربع 35,000
نور مخفی ساده- هر متر طول 49,000
نور مخفی موج دار و پیچیده- هر متر طول 125,000
گچ‌کاری نازک‌کاری – متری 21,000
ابزار زنی گچ‌بری – متری 28,000
گچ‌کاری جزئی توافقی
گچ‌بری جزئی ساختمان توافقی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نصب دریچه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Go to Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/bkar/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757